علوم داروئی

مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبريز

 
ارسال مقاله (Online)
 وضعيت مقالات تحت بررسي

 سايت هاي مفيد

  هيات تحريريه
  فرمت مقالات 
 

آرشيو مقالات

  اهداف مجله
 

Home Page        English

 

   آدرس : تبريز، خيابان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، دانشكده داروسازي. تلفن: 3372258-0411              كد پستي : 14766-51664

 

From Autumn 2012 Pharmaceutical Sciences Will Be Published In English
To submit your new manuscripts please refer to the 
New Website address

 

Hit Counter