صفحه اصلي                     English

شماره: تابستان 1384

1- تهيه ليپوزوم هاي فوزوژنيك حاوي سيکلوسپورين A و ارزيابي اثرات ايمونوساپرسيوي آن  در كشت سلولهاي T انساني

بيژن ملائكه نيكوئي،  محمود رضا جعفري،  سيد ابوالقاسم سجادي، افشين سميعي

2-   اثر افدرين در بي دردي و تولرانس ناشي از مورفين در موش سوري نر در روش Hot - plate

بهلول حبيبي اصل، رسول سلطاني 

3- تأثير تخريب اعصاب سروتونرژيک در هسته های راف خلفی و ميانی بر روی بروز تحمل به اثر ضد دردی مرفين در موش صحرائی نر

محمد چرخ پور، عليرضا محجل نائبی

4- مطالعه واكنشهاي نا خواسته ناشي از استرپتوكيناز در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارديوم بستري شده در مركز قلب و عروق شهيد مدني تبريز در سالهاي 1378 الي1380

عليرضا گرجاني، خديجه عابدين اوغلي، مهناز شمس محمدي، مينا سليم نژاد، نسرين مالكي

5-  بررسي الگوي مقاومت به سيپروفلوگساسين بر روي باكتريهاي گرم منفي جداشده از كشت ادرار کودکان

رضا قوطاسلو، شهرام عبدلي اسكوئي، عادل مصري

6-  بررسي تاثير وزن مولکولي PEG بر روي خصوصيات فيزيکوشيميايي ديسپرسيونهاي جامد پيروکسيکام تهيه شده به روش ذوبان

هادي وليزاده، قباد محمدي، خسرو اديب كيا، پروين ذاكري ميلاني، علي نخودچي

7- مطالعه تاثير نوع مواد خوش طعم كننده در پذيرش شربت استامينوفن سه كارخانه داخل كشور (III, II, I) توسط داوطلبين

محمد حسين زرين تن، علي اصغر ستارزاده

8-  بررسی افزايش سرعت انحلال ايندومتاسين با استفاده از روش مايع به جامد (liquisolid)

يوسف جوادزاده، علی نخودچی، سولماز اثنا عشری، عهديه بافنده، محمد رضا سياهی

9-   بررسي تاثير سورفكتانتها در سرعت انحلال لورازپام از ديسپرسيونهاي جامد آن

جواد شكري، جلال حنايي، محمد برزگر جلالي، مهري ناصر زاده

10- بررسي اثر هيپوگليسميك عصاره هيدروالكلي برگ گزنه (Urtica dioica) در موش هاي صحرائي سالم و ديابتيك

فاطمه فتحي آزاد، عليرضا گرجاني، نسرين مالكي، صديف رنجدوست

Hit Counter