صفحه اصلي                     English

شماره: بهار 1384

 

وضعيت ويتامين E سرم در زنان استفاده کننده از قرص هاي ضد بارداري خوراکي با دوز پائين و در زنان يائسه تحت درمان جايگزيني هورمون

 رضا مهدوي، مريم رف رف،  محمد رضا رشيدي

 تعيين مقدار هپارين كافي جهت كارديوپولمونري باي پس توسط ACT  

 سيد موسي ميري نژاد، خسرو كلاهدوزان، محمود عيدي، ناصر قربانيان، نقی عابدينی

ارزيابی آزمايشگاهی فعاليت ضد ميکربی سفپيم بر روي تعدادي از باكتريهاي بيماري زاي جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان كودكان تبريز

 

 رضا قوطاسلو

ارزيابي فيزيكوشيميايي و باليني قرص كلسيم استات

 ناصر توكلي، عباس جعفريان دهکردي، شهرزاد شهيدي، مژده دهقاني

پيش بيني بازداري برخي داروهاي ضد صرع در فازهاي متحرك دو حلالي در RP-HPLC

 ابوالقاسم جويبان، محمدرضا رشيدي، زهرا واعظ قراملكي، امير عباس متين، جوانشير جوزن

تهيه و بررسي رفتارهيدروليزي مشتقات پلي اتيلن گليكولايبوبروفن

سودابه داوران، جلال حنائي، جلال مولائي

بررسی اثر ال-كارنيتين برروي اندازه انفاركت ناشی از ايسکمی-پرفيوژن مجدد درقلب ايزوله موش صحرائی

 مسلم نجفی، عليرضا گرجانی

بررسي کشت توأم سلولهاي ECV304 با سلولهاي آستروسايت C6 به منظور تهيه مدل سلولي سد خوني- مغزي براي تحقيقاتin vitro در بيوفارماسي سلولي

 يداله اميدي، ژاله برار، محمد برزگر جلالي، محمد حسين زرين تن

طولانی رهش نمودن پروپرانولول هيدروکلرايد به روش پراکندگی جامد

 داود حسن زاده,، علی نخودچی، يوسف جوادزاده، بهار درسازان، محمد رضا سياهی

بررسي تاثير تخليه مركزي و محيطي سيستم سروتونرژيك مركزي بر التهاب محيطي ايجاد شده توسط كاراژنين در پاي موش صحرايي

 نسرين مالكي، عليرضا محجل نايبي، عليرضا گرجاني، اشرف فخرجو

فرمولاسيون امول ژل ديكلوفناك دي اتيل آمين و بررسي تأثير افزايش دهنده هاي جذب بر جذب پوستي دارو

 شيرزاد آزرمي، جواد شكري، سميه حلاج نژادي، قباد محمدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter