صفحه اصلي                     English

شماره: زمستان 1386

1- اثرات پره كانديشنينگ فارماكولوژيك ناشي ازمصرف عسل طبيعي بر روي آريتمي ها و انفاركت سايز قلب ايزوله

مسلم نجفی، الناز مهدي زاده اقدم، فرزانه رفيع  و طاهره اعتراف اسكوئي

 

2- بررسي تاثير عوامل مختلف در رهش دارو از پمپ اسموتيك ايندومتاسين با هسته دو لايه

جواد شكري، داود حسن زاده،‌‌ مريم عليزاده  و فرهاد متولي

 

3- مقايسه اثر درمانی عصارة تام گياه هيپريکوم پرفوراتوم و آب‌ معدني سولفاته کلسيک ومنيزين بر چربی خون درموشهای صحرائی مبتلا به هيپرليپيدمي

بهلول حبيبي اصل، محبوب نعمتي، عباس دل آذر،  مهران مسگري، امير منصور وطنخواه و سوان اردوخانيان

 

4- فرمولاسيون ژل موضعي متوتركسات و بررسي جذب پوستي آن بصورت in vitro

يوسف جوادزاده، محمد رضا سياهي، زهره رجبي، ايمن كيوان، اميد اثنا عشري  و رضوان صفدري

 

5- بررسي حساسيت باکتري هاي شايع جدا شده از عفونت هاي ادراري در برابر آنتي بيوتيکهاي  رايج طي سال هاي 1377 تا 1384

مرتضي ميلاني، محمدرضا نهائي، فرزانه لطفي پور و صابريوسفي

 

6- نقش كانالهاي پتاسيمي و فاكتور هيپرپولاريزه كننده مشتق از آندوتليوم در اثر شل كنندگي 17بتا‑استراديول در وريد سافن انساني

 حسين بابايي، يداله آذرمي

 

7- لپتين عملکرد حافظه فضايي را بهبود مي بخشد

سهيلا راثي، گيسو محدث، مينو ايلخاني پور  و ناصر نقدي

 

Hit Counter