پائیز  89

English

فهرست مندرجات

صفحه

عنوان

رديف

125

بررسی اثر تزریق بوپروپیون در درون هسته (VTA) Ventral Tegmental Area روی علایم خشونت تسلیم شونده تدافعی ناشی از شوک الکتریکی کف پای موش بزرگ سفید آزمایشگاهی

مینا مختاری هشتجین، صمد زارع، فیروز قادری پاکدل، سمیه حثیت طلب

1

131

2- اثر مهاری عصاره تام کورکومالانگا بر مهار بیان و فعالیت تلومراز در رده سلولی MCF-7  سرطان پستان

رقیه آرزومند، نصرت ا... ضرغامی، محمد رحمتی یامچی، کاظم نجاتی کشکی، عباس دل آذر، محمد پورحسن مقدم، عباس علی بخشی، جواد رنجبری، محمد جعفر ملکی

2

139

ارزیابی اثرات متی راپون ( به عنوان مهارگر سنتز گلوکوکورتیکوئید) بر به خاطر آوری و باز تثبيت حافظه طولاني مدت در موش صحرايي

سعید نیکزاد، عباسعلی وفایی، علی رشیدی پور

3

149

بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوتیک عصاره متانولی گیاه شیرمرغ دیهیمی بر روی رده سلول   سرطانی WEHI-164 مدل فیبروسارکوما

مهرنوش سماواتی، زهره بابالو، عباس دل آذر، بهزاد برادران، احسان نظیفی، سید ابولقاسم محمدی، علی اکبر موثق پور

4

157

بررسی اثر ضد دردی اسید آسکوربیک و نقش سیستم نیتریک اکسید در یک مدل درد مزمن

فریناز نصیری نژاد، سپیده صفارپور

5

169

مطالعه اثر حفاظتی ان- استیل سیستئین ( NAC ) بر روی آسیب های دستگاه تنفسی ناشی از لیندن در موش صحرایی

بدیر دلف لویمی، معصومه احمدی زاده، میترا جلوه گری

6

181

اثر تجویز نیکوتین مادری بر فرایند حاصل از تغییرات کلاژن نوع IV و نقش آن بر برونکوژنز و آلوئل سازی ریه نوزادان موش

محمد رضا نیکروش،  عباسعلی معین، مهدی جلالی، شبنم محمدی، محمد حسن کریم فر 

7