زمستان  88

فهرست مندرجات

 

صفحه

عنوان

رديف

293

  اثر هيپوليپيدميک و آنتی اکسيدانی دانه گياه Securigera securidaca L. در ...
فاطمه فتحي آزاد، نگار علاف اکبري، آرزو زاخري، سينا عندليب، نسرين مالکي ديزجي، افسانه قره باقری، امير قربانی حق جو، اشرف فخرجو، عليرضا گرجاني
 

1
303

 مروري بر روشهاي تهيه نانوذرات دارويي
خسرو اديب کيا، محمد برزگر جلالي ، علی نخودچی، محمدرضا سیاهی شادباد، يداله اميدي ، يوسف جوادزاده ، قباد محمدي
 

2
315  بررسی اثر مهاری گیاه مریم گلی سهندی (Salvia sahendica ) بر آسیب های بافتی ...
محمد علی اسماعیلی، محمد رضا کنعانی، علی سنبلی، هیبت اله صادقی،نواز کریمیان پور
 
3
323  تاثير سديم كربوكسي متيل سلولز بر سرعت دياليز فورزمايد
محمد برزگر جلالي، هادي وليزاده، شعله ابراهيم پور، پروين ذاكري ميلاني
 
4
329   طراحی میکروپارتیکل های وابسته بهpH پیروکسیکام و بررسی خصوصیات انحلال آن ها
مریم مقصودی، فاطمه صادق پور
 
5
339 رضا عنايتي فرد ، مجيد سعيدي ، جعفر اکبری، سمیه امیری  6
353

  کلونینگ و بیان ژن IL-11 انسانی در اشریشیا کولی
صفر فرج نیا، رعنا حسن پور، فرزانه لطفی پور

              

7
361  ريزش پذيري، پرس پذيري٬ انحلال و سختي سيستم هاي liquisolid پيروكسيكام تهيه شده از ميکروکريستالين سلولز
يوسف جوادزاده ، و علي نخودچي
 

 
8