زمستان 86

 

 

                           

 

فهرست مندرجات

 

 

      موضوع

صفحه

 

1- اثرات پره كانديشنينگ فارماكولوژيك ناشي ازمصرف عسل طبيعي بر روي ...

مسلم نجفی، الناز مهدي زاده اقدم، فرزانه رفيع و طاهره اعتراف اسكوئي

1

2- بررسي تاثير عوامل مختلف در رهش دارو از پمپ اسموتيك ايندومتاسين با هسته دو لايه

جواد شكري، داود حسن زاده،‌‌ مريم عليزاده  و فرهاد متولي

13

3- مقايسه اثر درمانی عصارة تام گياه هيپريکوم پرفوراتوم و آب‌ معدني سولفاته کلسيک و ...

بهلول حبيبي اصل، محبوب نعمتي، عباس دل آذر،  مهران مسگري، امير منصور وطنخواه و سوان اردوخانيان

23

4- فرمولاسيون ژل موضعي متوتركسات و بررسي جذب پوستي آن بصورت in vitro

يوسف جوادزاده، محمد رضا سياهي، زهره رجبي، ايمن كيوان، اميد اثنا عشري  و رضوان صفدري

31

5-  بررسي حساسيت باکتري هاي شايع جدا شده از عفونت هاي ادراري در برابر ...

مرتضي ميلاني، محمدرضا نهائي، فرزانه لطفي پور و صابريوسفي

47

6- نقش كانالهاي پتاسيمي و فاكتور هيپرپولاريزه كننده مشتق از آندوتليوم در اثر شل كنندگي ...

حسين بابايي، يداله آذرمي

55

7- لپتين عملکرد حافظه فضايي را بهبود مي بخشد

سهيلا راثي، گيسو محدث، مينو ايلخاني پور  و ناصر نقدي

67