زمستان 85

 

 

 

فهرست مندرجات

 

 

      موضوع

 

صفحه

1-  مقايسه تاثير زنجبيل و متو كلوپراميد در درمان تهوع و استفراغ ناشي از بارداري

شهلا همت زاده، صديقه صادقي خامنه، منيژه سياح ملي، ذکريا پزشکي، سولماز اثني عشري و عباس دل آذر

1

2- تهيه يك سيستم دارو رساني آهسته رهش شناور خوراكي از ديلتيازم و مطالعه آزادسازي دارو از آن

ناصر توكلي، ژاله‎ ورشوساز، فريد دُركوش و عليرضا رضازاده

7

3- بررسي اثرات ضد ميکروبـي اسانس و عصاره هاي مختلف گياه ...

حمزه اميري

15

4- بررسي رهش استازولاميد از ماتريكسهاي حاوي صمغ هاي كتيرا و آكاسيا

محمد برزگر جلالي، محمدرضا سياهي شادباد، شيرزاد آزرمي، عظيم برزگر جلالي، قباد محمدي و خسرو اديب كيا

21

5- بررسی تاثير عصاره‌هاي هيدروالکلی خارمريم و شاتره در پيشگيري از آترواسکلروز

حسين مدنی, مليحه طالب الحسينی، صديقه عسگری، پروين محزوني و الهام رازبان

29

6- بررسي اثرات ضد دردي تجويز طولاني مدت بوسپيرون و تأثير آن بر روي بروز تحمل ...

محمد چرخ‌پور، عليرضا محجل نائبي و افشين شيوا

35

7- بررسي تغييرات هيستو مورفولوژيك حاصل از نيتريك اكسايد (NO) در تخمدان رت

حسين حمزه ای، عادل قادري و محمد علي اقبال

 

43